J Pop Exchange Logo Sakura Heading Photo

Exclusive Interviews

Here are some of the guests who have been interviewed on The J-Pop Exchange:

Norihito Sumitomo

Yoshiaki Fujisawa 

Kei Haneoka

Shinji Miyazaki 

 Chumei Watanabe
Michiaki Watanabe

Kenji Kawai
Interview with Shinji Miyazaki Composer and Arranger for Pokémon TV Series and Movies Sakura Koshio Exclusive Interview Kenji Kawai (川井 憲次) J-Pop Exchange Exclusive Interview

Miki Igarashi

Liv Keegan

Ayaka Kitazawa

Ryuji Iuchi 

Masato Koike

Hiroe Sekine

Ayaka Hirahara Michiru Yamane  Hajime Mizoguchi 
 Michiru Yamane (山根 ミチル) J-Pop Exchange Exclusive Interview Rie Fu J-Pop Exchange Exclusive Interview

Tetsuya Takahashi Akira Miyagawa Kaori Kobayashi
Tetsuya Takahashi (高橋哲也) Exclusive Interview Akira Miyagawa (宮川 彬良) J-Pop Exchange Exclusive Interview Kaori Kobayashi (小林香織) Exclusive Interview on The J-Pop Exchange

Kokia  Sakura Koshio  Rie Fu
 Kokia J-Pop Exchange Exclusive Interview Sakura Koshio Exclusive Interview  Rie Fu J-Pop Exchange Exclusive Interview

 Kazunori Maruyama John Daub  Naomi Tamura 
Kazunori Maruyama (丸山和範) J-Pop Exchange Exclusive Interview Naomi Tamura (田村直美) J-Pop Exchange Exclusive Interview

Tetsuya Shibata Yoshihisa Hirano Michiru Oshima

Go Sato Yuma Asami Nobuyuki Nakamura
Go Sato J-Pop Exchange Exclusive Interview

Chris Broad Chii Sakurabi  Musume
Chii Sakurabi J-Pop Exchange Exclusive Interview

Yusaku Kiyama Matsuo Kiyonori  Mari Iijima
Yusaku Kiyama (木山裕策) Exclusive Interview on The JPop Exchange Matsuo Kiyonori (松尾清憲) J-Pop Exchange Exclusive Interview Mari Iijima (飯島 真理) J-Pop Exchange Exclusive Interview

akai SKY Egg Brain Tomo Asaha
Exclusive Interview with Egg Brain Exclusive Interview with Tomo Asaha on The J-Pop Exchange!  Congradulations on your opportunity on The Bonnie Hunt Show!

Hiko Suzuki Kaya Molice
Hiko Suzuki The J-Pop Exchange's First Interview! Exclusive Interview with Molice on The J-Pop Exchange

Masamune SAWA Kazumi Toyoshima
Masamune Exclusive Interview on The J-Pop Exchange SAWA J-Pop Exchange Exclusive Interview

Iruma Slot Kiyomi
Slot J-Pop Exchange Exclusive Interview